Language:
Radomicko (pow. leszczyński)

Catholic parish
deaths: 1808-1809
other: 1809

Registry Office
births: 1877-1888, 1894-1903, 1910-1914
marriages: 1877-1906
deaths: 1877-1888, 1893

Total entries: 3376

Indexing:
- Małgorzata Domagalska

- Marcin Zamelski

- Jacek Karczewski

- Grzegorz Przybyłowicz

- Małgorzata Ławniczak