Language:
Pszczew (pow. międzyrzecki)

Registry Office
births: 1880, 1900
deaths: 1900

Total entries: 529

Indexing:
- Simon Markus Reiß

- Łukasz Urbaniak