Language:
Jankowice (pow. poznański)

Registry Office
births: 1874-1905
marriages: 1874-1900, 1902-1905
deaths: 1874-1905

Total entries: 7468

Indexing:
- Marek Moder

- Maria Sadowska

- Michalina Wojciechowska

- Basia Rajkowska

- Łukasz Urbaniak