Language:
Duszniki (pow. szamotulski)

Protestant parish
baptisms: 1858-1874
marriages: 1858-1874
deaths: 1858-1871, 1873-1874
other: 1859-1880

Catholic parish
baptisms: 1624-1702, 1704-1705, 1707, 1709, 1711-1782, 1791-1816, 1818-1819, 1821-1822, 1825, 1828-1832, 1836-1837, 1839-1844, 1847-1852, 1860
marriages: 1730-1782, 1791-1799, 1809-1816, 1818-1819, 1821-1822, 1825, 1828-1832, 1836-1837, 1839-1844, 1847-1852, 1860
deaths: 1666, 1710, 1725-1777, 1781-1782, 1791-1819, 1821-1822, 1825, 1828-1832, 1836-1837, 1839-1844, 1847-1852, 1860
other: 1860


: 1884

Registry Office
births: 1874-1884, 1904-1917
marriages: 1874-1884, 1904-1935
deaths: 1874-1884, 1904-1935

Total entries: 31892

Indexing:
- Maria Sadowska

- Henryk Krzyżan

- Agnieszka Matusiewicz-Koza

- Wojciech Budzisz

- Magdalena Koffnyt

- Magdalena Jankowiak-Florek

- Bożena Wawrzków

- Krzysztof Pospieszny

- Łukasz Urbaniak

- Karolina Gronikowska