Language:
Mieszków (pow. jarociński)

Catholic parish
baptisms: 1812-1813, 1820-1826
marriages: 1820-1826
deaths: 1820-1826
other: 1812

Registry Office
births: 1874-1908
marriages: 1874-1905, 1921
deaths: 1874-1908
other: 1874, 1879

Total entries: 21021

Indexing:
- Stanisław Strabel

- Natalia Maćkowiak-Janowska

- Adam Szulc

- Krzysztof Kościelniak

- Maciej Pluciński

- Leszek Chojnacki

- rafal grzymi