Language:
Rozdrażew (pow. krotoszyński)

Registry Office
births: 1874-1902, 1916
marriages: 1874-1913, 1916-1921, 1925-1926, 1928-1929
deaths: 1874-1898, 1905, 1910, 1913

Total entries: 8671

Indexing:
- Marcin Wachowicz

- Katarzyna Rogalewicz

- Regina Głowińska