Language:
Rozdrażew (pow. krotoszyński)

Registry Office
births: 1874-1913, 1916-1918, 1930
marriages: 1874-1913, 1916-1935
deaths: 1874-1913, 1916-1935

Total entries: 12959

Indexing:
- Marcin Wachowicz

- Katarzyna Rogalewicz

- Regina Głowińska

- Mariola Bała