Language:
Krobia (pow. gostyński)

Catholic parish
baptisms: 1808-1810, 1812-1813, 1815-1830, 1833-1835, 1837, 1839-1874, 1973
marriages: 1808, 1818-1823, 1825-1829, 1833-1835, 1837, 1839-1874
deaths: 1818-1829, 1833-1835, 1837, 1839-1874

Registry Office
births: 1874-1914
marriages: 1874-1894, 1898-1910, 1913-1914
deaths: 1874-1914
other: 1901

Total entries: 50928

Indexing:
- Krzysztof Polowczyk

- Andrzej Czapulak

- Wojciech Niedzielski

- Małgorzata Domagalska

- Katarzyna Duczmal

- Jakub Pokora-Makowski

- Anna Burdziąg

- Irena Szablewska

- Ewa Granieczny

- Wojciech Lis

- Joanna Stachura

- Katarzyna Kwiatkowska

- Sylwia Adamkiewicz

- Paweł Wietrzykowski

- Basia Rajkowska

- Herwig Fehst