Language:
Przybychowo (pow. czarnkowsko-trzcianecki)

Registry Office
births: 1874, 1879
marriages: 1874, 1926-1927, 1934
deaths: 1874-1890, 1926-1934

Total entries: 1221

Indexing:
- Eugeniusz Forma

- Izabela Jędrychowska