Language:
Morawin (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1880, 1889-1907
marriages: 1874-1880
deaths: 1874-1879

Total entries: 2155

Indexing:
- Piotr Smiatacz

- Stefan Mozdzanowski