Language:
Morawin (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1907
marriages: 1874-1885
deaths: 1874-1884
other: 1888

Total entries: 3176

Indexing:
- Piotr Smiatacz

- Stefan Mozdzanowski