Language:
Biedrusko (pow. poznański)

Registry Office
births: 1874-1884
marriages: 1874-1884, 1905-1906, 1914-1918
deaths: 1874-1884, 1914, 1916
other: 1882

Total entries: 663

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Leszek Chojnacki

- Basia Rajkowska