Język:
Bytom Odrzański (pow. nowosolski)

Parafia ewangelicka
chrzty: 1842, 1864, 1871-1872
małżeństwa: 1803, 1840-1844, 1864, 1871-1872
zgony: 1816, 1838, 1840-1841, 1864, 1871-1872

Parafia katolicka
chrzty: 1832-1846
małżeństwa: 1821-1831, 1834-1836, 1838-1849
zgony: 1834

Razem wpisów: 2854

Indeksujący:
- Joachim Radmer

- Kerstin Pristaff