Język:
Dobrzec (pow. kaliski)

Parafia katolicka
chrzty: 1808-1810, 1812-1813, 1817-1829, 1845, 1871-1874, 1910, 1915
małżeństwa: 1808-1810, 1812-1829, 1845, 1871-1874, 1910, 1915
zgony: 1808-1829, 1845, 1871-1874, 1910, 1915
inne: 1812-1813, 1818, 1820-1829, 1845, 1871-1874, 1910, 1915
zapowiedzi: 1808-1809, 1812-1821, 1827

Razem wpisów: 7830

Indeksujący:
- Hanna Sosińska