Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań, skr. poczt. 546
tel: 61 852 46 01
fax: 61 851 73 10
e-mail: @

www.poznan.ap.gov.pl