Białków (pow. kolski)

Protestant parish
baptisms: 1884
deaths: 1856, 1859
other: 1827

Catholic parish
baptisms: 1808-1881, 1884
marriages: 1808-1868, 1870-1881, 1884
deaths: 1808-1868, 1870-1881, 1884
other: 1811, 1813, 1815-1836, 1838-1847, 1849-1881, 1884
announcements: 1808-1809, 1812-1825

Registry Office
other: 1809-1811

Total entries: 6815

Indexing:
- Sławomir But

- Aurelia Bartoszek

- Henryk Iwanowski

- Katarzyna Rogalewicz

- Bożena Wawrzków