Targowa Górka (pow. wrzesiński)

Catholic parish
baptisms: 1795-1815, 1818-1849
marriages: 1810-1811, 1813-1815, 1820-1849
deaths: 1810-1811, 1813-1814, 1820-1849


other: 1814

Registry Office
other: 1813-1815

Total entries: 4641

Indexing:
- Paweł Wietrzykowski