Osieczna (pow. leszczyński)

Catholic parish
baptisms: 1821-1878, 1938

Registry Office
births: 1874-1914
marriages: 1874-1914
deaths: 1874-1914

Total entries: 19602

Indexing:
- Radosław Prałat

- Janina Walczak

- Anna Wielgosz

- Daria Scholtz

- Kerstin Pristaff

- Paweł Wietrzykowski