Osieczna (pow. leszczyński)

Catholic parish
baptisms: 1821-1878, 1938

Registry Office
births: 1874-1879, 1884-1885, 1887-1911
marriages: 1874-1876, 1899, 1906, 1909
deaths: 1874-1876, 1898-1911

Total entries: 12393

Indexing:
- Radosław Prałat

- Janina Walczak

- Anna Wielgosz

- Paweł Wietrzykowski