Pogorzela (pow. gostyński)

Catholic parish
baptisms: 1810-1811, 1818-1833, 1835-1853, 1855-1856, 1858-1865
marriages: 1808-1810, 1818-1849, 1851-1861, 1865
deaths: 1808, 1810-1811, 1818-1836, 1838-1865, 1882
other: 1809, 1818-1822, 1825, 1832
announcements:

Registry Office
births: 1874-1907, 1914
marriages: 1874-1899, 1902-1905, 1912-1914
deaths: 1874-1883, 1885-1905, 1914
other: 1824-1826

Total entries: 16669

Indexing:
- Iwona Pezacka

- Małgorzata Domagalska

- Sława Knitter

- Paweł Wietrzykowski

- Barbara Bilińska

- Krzysztof Ferdynand Wietrzykowski

- Andrzej Czapulak

- Maciej Pluciński

- Basia Rajkowska