Przemęt (pow. wolsztyński)

Catholic parish
baptisms: 1790-1794, 1814-1815, 1817-1854
marriages: 1809-1810, 1814-1815, 1817-1854
deaths: 1813-1815, 1817-1854
other: 1817-1818, 1850
announcements: 1813-1815


other: 1814, 1835

Registry Office
births: 1874-1910
marriages: 1874-1899, 1904-1907
deaths: 1874-1900, 1902-1914
other: 1815, 1817, 1819-1822, 1824, 1874-1912

Total entries: 24440

Indexing:
- Bożena Wojciechowska

- Marcin Zamelski

- Rafał Jankowiak