Rokutów (pow. pleszewski)

Registry Office
births: 1891-1902, 1904-1905
marriages: 1891-1905
deaths: 1891-1905

Total entries: 3195

Indexing:
- Leszek Chojnacki

- Wojciech Derwich