Morawin (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1881, 1888-1907
marriages: 1874-1881
deaths: 1874-1881
other: 1888

Total entries: 2448

Indexing:
- Piotr Smiatacz

- Stefan Mozdzanowski