Biedrusko (pow. poznański)

Registry Office
births: 1874-1884, 1905-1916
marriages: 1874-1884, 1905-1922
deaths: 1874-1884, 1905-1922
other: 1882

Total entries: 1425

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Grzegorz Przybyłowicz

- Leszek Chojnacki

- Basia Rajkowska