Rostarzewo (pow. grodziski)

Registry Office
births: 1894-1895, 1899-1911
marriages: 1899-1910
deaths: 1908-1910

Total entries: 1569

Indexing:
- Genowefa Szulc