Września (pow. wrzesiński)

Registry Office
births: 1874-1914
marriages: 1874-1914
deaths: 1874-1899, 1902-1914
other: 1874, 1879, 1883, 1885, 1887, 1893, 1895-1896, 1898, 1904-1905, 1907-1911, 1913

Total entries: 28665

Indexing:
- Bożena Wawrzków