Popówko (pow. obornicki)

Registry Office
births: 1878-1912, 1914
marriages: 1878-1914
deaths: 1878-1892

Total entries: 8178

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Magdalena Jankowiak-Florek

- Leszek Chojnacki

- Małgorzata Ławniczak