Rojęczyn (pow. leszczyński)

Registry Office
births: 1874-1875
marriages: 1874-1894

Total entries: 162

Indexing:
- Irena Goderska