Wszembórz (pow. wrzesiński)

Parafia katolicka
chrzty: 1809-1810, 1818-1819, 1821-1861
małżeństwa: 1809-1810, 1819, 1821-1860
zgony: 1809-1810, 1818-1819, 1821-1860

Urząd Stanu Cywilnego
małżeństwa: 1861-1862
zgony: 1861
inne: 1809

Razem wpisów: 2996

Indeksujący:
- Paweł Wietrzykowski