Odolanów (pow. ostrowski)

Catholic parish
baptisms: 1825-1827, 1927

Registry Office
births: 1874-1911, 1915
marriages: 1874-1911, 1915-1919, 1935
deaths: 1874-1911, 1915-1919, 1923
other: 1896

Total entries: 29827

Indexing:
- Barbara Jura

- Mikołaj Macioszek

- Stefan Wolff

- Tadeusz Malchrzycki

- Anna Panek

- Piotr Pacyna

- Robert Bergander

- Mirosław Szczepański

- Jacek Cyba

- Witosław Puszkarek