Bałdowice (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1902, 1909-1912
marriages: 1879-1880
deaths: 1874-1922

Total entries: 8624

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Stefan Wolff

- Katarzyna Rogalewicz