Ostrzeszów (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1885, 1887, 1894-1896, 1904
marriages: 1878, 1887, 1900, 1902-1910, 1914-1915, 1917-1919
deaths: 1887, 1904
other: 1902-1905

Total entries: 12209

Indexing:
- Jacek Cyba

- Stefan Wolff

- Wojciech Szukalski

- Bartosz Nagły

- Anna Basińska

- Joanna Nagły